tirsdag den 6. februar 2018

Uddannelsesloftet

I fredags havde vi fornøjelsen af at lade studerende fra Aalborg Universitet overtage undervisningen for en dag, mens lærerne havde en pædagogisk dag.

De universitetsstuderende underviste i al verdens forskellige emner og pirrede elevernes faglige nysgerrighed. Desuden fortalte de om livet som studerende og ikke mindst om en af de udfordringer, man for tiden kan møde i det danske uddannelsessystem: uddannelsesloftet, som er blevet indført for at sætte en stopper for dobbeltuddannelse.

Uddannelsesloftet er i den grad en hæmsko for unges fremtidige uddannelsesmuligheder. Det glædede mig derfor, da en af vores elever, efter at have hørt om uddannelsesloftet fra de studerende, sendte en besked til alle gymnasiets elever og ansatte og opfordrede dem til at skrive under på det forslag, der er fremsat på https://www.borgerforslag.dk om at afskaffe uddannelsesloftet.

Jeg har naturligvis benyttet mig af lejligheden til at skrive under og vil opfordre alle andre til også at gøre det. Lige nu er der 44.897 underskrivere. Så med bare lidt over 5000 mere vil afskaffelse af uddannelsesloftet komme til afstemning i Folketinget.


Det er forsøget værd – det er de unges fremtid det gælder!

mandag den 11. december 2017

HF fagpakker på Gribskov Gymnasium


Til næste år har vi på Gribskov Gymnasium fornøjelsen af at kunne udbyde både STX og HF.
HF er med gymnasiereformen blevet ændret, så det er rettet mod korte og mellemlange professions- og erhvervsakademiuddannelser. Vi tilbyder 5 fagpakker, hvori der indgår særligt professionsorienterede fag som programmering og virksomhedsøkonomi. De 5 fagpakker er: 

HF Multimedier & Innovation: Programmering B og innovation C
HF Business & Marketing: Virksomhedsøkonomi B og innovation C
HF Sundhed & Pædagogik: Biologi B og Psykologi C
HF Politi & Forsvar: Idræt B og Psykologi C
HF Teater & Film: Dramatik B og Mediefag C

Vores mål med disse fagpakker er at have et nyt gymnasialt tilbud, der adskiller sig fra vores traditionelle STX-studieretninger, og som henvender sig både til unge, der ved lige præcis, hvad de vil, og unge, der ønsker en kortere gymnasial uddannelse med flere interessante praktik- og projektforløb, der kan hjælpe med at afklare deres drømme om videreuddannelse.

Alle fagpakkerne kan ses på vores hjemmeside: http://www.gribskovgymnasium.dk/da/kommende-elever/hf-fagpakker/

fredag den 27. oktober 2017

Masser af sprog på Gribskov Gymnasium

Alle 1.g’erne har nu valgt studieretning, og jeg er stolt over, at det er lykkedes os at få etableret en helt ny studieretning med engelsk, spansk og kinesisk. De ambitiøse elever, der har valgt denne nye studieretning, kommer til at gå i internationalt orienteret klasse, hvor alle eleverne har engelsk og spansk, og de som ikke har kinesisk har i stedet tysk, fransk eller latin.

På Gribskov Gymnasium er globalisering noget, vi tager alvorligt: vi synes det er vigtigt, at vores elever træder ud i verden med global dannelse i rygsækken. Med til denne globale dannelse hører selvfølgelig det at mestre de vigtigste verdenssprog.

Jeg er meget glad for, at vi på den måde har kunnet sikre den sproglige bredde. Med vores mange partnerskoler i nær og fjern sikrer vi også, at vores elever har mulighed for at knytte kontakter til jævnaldrende elever i de lande, hvor sprogene tales.